ارتباط با ما

ارتباط با خبرگزاری امتدادنور

مخاطبان محترم می توانید سوژه های پیشنهادی خود را در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی برای ما ارسال نمایید.

پست الکترونیکی: info@emtedadnoor.ir

صفحه اینستاگرام: http://instagram.com/emtedadnoor

همچنین می توانید سوژه های خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید